K seznámení zakladatelů Galerie Kmoch, manželů Kmochových, a Jana Saudka došlo v roce 2013, kdy paní Marie Kmochová oslovila známého fotografa klasickou formou - napsala mu dopis. Mistr Saudek zatelefonoval na uvedené telefonní číslo a pozval manžele Kmochovi k sobě do ateliéru.

Z obchodního vztahu se za léta spolupráce mezi rodinou Kmochových a mistrem Saudkem s jeho manželkou Pavlínkou vyklubalo pevné přátelství založené na maximální důvěře, respektu a uznání. Jako velkou čest vnímá paní Marie Kmochová účast na předávání státního vyznamenání Janu Saudkovi na Pražském Hradě, na které ji Jan Saudek v roce 2019 osobně pozval.

Nejnovějším společným počinem a vyvrcholením úzké spolupráce se staly unikátní bronzové reliéfy, které po intenzivních přípravách spatřily světlo světa v květnu 2023.

Nesou motivy čtyř Saudkových ikonických fotografií (Life, Hands, New York a Ach, ta 60. léta).

Do hliněných předloh pro vytvoření formy k odlití se Jan Saudek vlastnoručně podepsal. Reliéfy jsou oslavou celoživotní tvorby Jana Saudka a byly představeny k jeho 88. narozeninám, proto se budou od každého motivu odlévat v limitované sérii 88 kusů. 

Saudkovy jedinečné bronzové reliéfy jsou vytvářeny ve spolupráci s Galerií Kmoch, kde jsou i exkluzivně nabízeny.