Základní informace

Společnost Galerie Kmoch s.r.o. (se sídlemPražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 17141893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 367245, dále pro zjednodušení označována jako "Správce") zpracovává osobní údaje svých klientů v roli správce těchto jejich osobních údajů.

Primárně zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při poptávce či objednávce, jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa. Vaše údaje chráníme s maximální pečlivostí, neboť představují součást našeho know-how.

Dále vám poskytneme informace, jak a proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje potřebujeme pro plnění kupní či komisionářské, kterou jste s námi sjednali nebo kterou sjednat zamýšlíte. Kromě toho je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností naší společnosti.

Pokud navštívíte naše prostory, upozorňujeme na přítomnost kamer. Detailní informace o kamerovém systému naleznete na adrese: www.zkusebnakarlak.cz/kamery. Tato informace je součástí našich zásad ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje naleznete v sekci kontakt.

Neustanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť to v případě naší společnosti není povinné.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro:

  • Splnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
  • Splnění právních povinností vztahujících se na správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem je plnění smlouvy mezi vámi a námi, včetně doručení zboží, řešení případných reklamací a plnění veřejnoprávních povinností.

Neprovádíme automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvních práv a povinností, a dále dle příslušných právních předpisů pro účely archivace.

Předání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předány společnostem zajišťujícím dodání zboží, realizaci plateb, provozním službám naší společnosti, včetně IT služeb a účetním.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a přenositelnost údajů. V případě pochybností o zpracování nás kontaktujte, nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.